Rezort kultúry avizuje spustenie výziev na dotácie pre kultúrny priemysel


Dátum: 13.05.2019

Obrázok k aktualite  Rezort kultúry avizuje spustenie výziev na dotácie pre kultúrny priemysel
Samosprávy a ich príspevkové organizácie, inštitúcie zriadené ministerstvom, ale i vysoké školy sa budú môcť v júni prihlásiť o príspevok na vytvorenie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Vyhlásenie tzv. centralizovanej výzvy na podporu kreatívneho a kultúrneho priemyslu avizuje Ministerstvo kultúry (MK) SR v nadväznosti na aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Vo výzve, ktorej cieľom je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií, je alokovaných 141.009.924 eur.

"V rámci Prioritnej osi 3 (PO3) Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorej sprostredkovateľským orgánom (SO) je rezort kultúry, sa pripravuje v lete aj vyhlásenie druhej decentralizovanej výzvy – teda výzvy určenej subjektom zameraným svojou činnosťou na oblasť kreatívneho priemyslu," potvrdil Tibor Bohó z ministerstva kultúry, generálny riaditeľ sekcie SO pre IROP PO 3. Ide o malé a stredné podniky, občianske združenie, neziskové organizácie, ale aj jednotlivcov – umelcov či remeselníkov. V tejto výzve bude možné pre úspešné žiadosti prerozdeliť 31.200.000 eur.

Prvá decentralizovanú výzva, ktorú vyhlásil rezort ešte pod vedením predchádzajúceho ministra Mareka Maďariča, sa borila s problémami. Dôvodom boli zistenia riadiaceho orgánu o nedostatkoch a nezrovnalostiach vo vyhlásenej výzve. Rezort musel vytvoriť nový tím hodnotiteľov, ktorý opätovne posudzoval 476 projektov, prijatých v rámci výzvy. "V priebehu najbližších dní má rezort dostať výsledky kontroly z riadiaceho orgánu pre IROP, ktoré rozhodnú o ďalšom postupe v rámci uvedenej výzvy," informoval Bohó.

Celková suma alokácie v rámci prioritnej osi - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch je aj s prostriedkami štátneho rozpočtu približne 260 miliónov eur. Na konci roka 2018 priznal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), že čerpanie eurofondov na podporu kreatívneho priemyslu v SR je vôbec najproblematickejšou oblasťou z hľadiska využitia finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ). Rezort pod vedením ministerky Ľubici Laššákovej (Smer-SD) prijal viacero opatrení na odstránenie nevyhovujúceho stavu, vrátane personálnych konzekvencií i zvýšenia počtu a odborného potenciálu hodnotiteľov jednotlivých žiadostí.​


Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu