Rezort informatizácie podporil kybernetickú bezpečnosť sumou 15 miliónov eur


Dátum: 11.04.2024

Obrázok k aktualite Rezort informatizácie podporil kybernetickú bezpečnosť sumou 15 miliónov eur
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo v predchádzajúcich mesiacoch dve výzvy zamerané na kybernetickú bezpečnosť. Obidve smerujú do oblasti verejnej správy a školstva. Peniaze sú určené na podporu digitalizácie.

Prvá výzva s názvom Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa je zameraná predovšetkým na podporu kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni a týka sa verejnej správy. Je na ňu alokovaných 10 miliónov eur, z toho 3 milióny do viac rozvinutých regiónov a 7 miliónov do menej rozvinutých regiónov.

„Takto chceme podporiť najmenej rozvinuté regióny a inštitúcie v nich, aby sa vedeli chrániť proti prípadným hackerským útokom. Zároveň chceme touto výzvou podporiť podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, aby využívali prínosy digitalizácie,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši. Cieľom je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku podporiť projekty subjektov verejnej správy pre zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami v tejto oblasti.

Podpora bude primárne poskytovaná pre tie oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, kde žiadatelia identifikujú najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, prípadne kde majú najvyššiu mieru nesúladu s legislatívnymi požiadavkami. Ide napríklad o riadenie rizík a organizácie kybernetickej a informačnej bezpečnosti, o bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí, o sieťovú a komunikačnú bezpečnosť alebo aj riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

„Keďže sme dnes viac, ako kedykoľvek predtým závislí od digitálnej technológie a služieb, je nevyhnutné, aby sme mali dôveru v to, že naše údaje sú v bezpečí a chránené pred možnými hrozbami. Táto výzva pomôže zvýšiť kvalitu služieb, ktoré verejná správa poskytuje, čo má priamy vplyv na nás všetkých,“ doplnil štátny tajomník Ivan Ivančin.

Na druhú výzvu s názvom Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejné a štátne vysoké školy, ktorá bola vyhlásená v marci, je vyčlenených 5 miliónov eur. Jeden a pol milióna je určený pre viac rozvinuté a tri a pol milióna pre menej rozvinuté regióny. Cieľom tejto výzvy je pomôcť štátnym a verejným vysokým školám naprieč celým Slovenskom. Dôležitým faktorom pri projektoch je zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Viac informácií nájdete TU. Výzvy sú zverejnené na webe https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/vyzvy-program-slovensko/.

Skočiť na hlavné menu