Rezort financií posúva druhú vlnu začlenenia organizácií do CES o rok


Dátum: 20.11.2023

Obrázok k aktualite Rezort financií posúva druhú vlnu začlenenia organizácií do CES o rok
Začlenenie ďalších organizácií do centrálneho ekonomického systému (CES), ktorý prevádzkuje Ministerstvo financií SR, sa posunie o jeden rok. Dôvodom je, že sa nepodarilo zrealizovať všetky podporné projekty v rámci CES, a tak nebola poskytnutá dostatočná podpora zapájaným organizáciám pri prechode do nového systému.

Na konferencii Jesenná ITAPA 2023 o tom hovorila Lucia Bujňáková z Ministerstva financií SR. "Organizácie, ktoré v CES sú, budeme podporovať a snažiť sa vyriešiť s nimi agendu, ktorú v CES nespracovávajú alebo nespracovávajú správne, aby sme zvládli ročnú účtovnú závierku," uviedla Bujňáková. Zároveň dodala, že v rámci budúceho roka plánujú rozbehnúť nerealizované projekty tak, aby nasledujúce vlny začlenenia organizácií štátnej správy do CES už pokračovali podľa pôvodnej reformy a plánu. Rezort financií spustil CES na začiatku tohto roka a odvtedy by ho na spracovanie svojej ekonomickej a personálnej agendy malo využívať vyše 150 príspevkových a rozpočtových organizácií štátnej správy. Podarilo sa zmapovať ekonomické procesy v zapojených organizáciách a pripraviť katalóg jednotlivých procesov, návrhy legislatívnych zmien a metodických usmernení. Nie všetky projekty, ktoré sú súčasťou CES, sa však podarilo spustiť. Ako priblížila Bujňáková, zrušený bol napríklad projekt, ktorý mal pomáhať organizáciám pri prechode do CES. Vytvoriť sa nepodarilo ani centrum metodickej podpory, centrum zdieľaných služieb či archiváciu dát. Zástupcovia niekoľkých organizácií zapojených do CES hodnotili vstup do systému ako náročný. V diskusii uviedli, že im chýbala testovacia prevádzka tohto systému. Ocenili však, že sa rezort financií rozhodol posunúť druhú vlnu zapojenia organizácií do CES a snaží sa stabilizovať už zapojené organizácie. Cieľom nového ekonomického informačného systému, spolufinancovaného z eurofondov, bolo umožniť svojim používateľom lepší a kvalitnejší výkon vnútorných organizačných procesov. Ako uviedla Bujňáková, v minulosti existovali rôzne systémy, vytvárali sa duplicity, vznikali nejednotné metodiky a dáta boli ťažko merateľné. "Cieľom CES bolo zmeniť tento stav, aby sme procesy v štáte unifikovali, optimalizovali a aby sme znížili náklady na prevádzku ekonomických systémov," priblížila Bujňáková.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu