Rezort dopravy prijal opatrenia na zrýchlenie čerpania peňazí EÚ


Dátum: 27.07.2018

Obrázok k aktualite Rezort dopravy prijal opatrenia na zrýchlenie čerpania peňazí EÚ
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) prijalo opatrenia na zrýchlenie využívania peňazí Európskej únie a štátu a rozvoj infraštruktúry vodnej dopravy a časti železničnej infraštruktúry. Ide o problematické prioritné osi č. 4 a 5 s nulovým čerpaním v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).
 
Ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán predložilo na Európsku komisiu na schválenie revíziu tohto operačného programu, ktorú predtým schválila vláda. "Cieľom revízie je urýchliť implementáciu, zvýšiť výkonnosť a absorpčný potenciál prioritných osí 4 a 5," informovala agentúru SITA hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.
 
Navrhované zmeny v prioritnej osi Infraštruktúra vodnej dopravy (č. 4) majú podľa ministerstva dopravy rozšíriť zameranie na osobnú dopravu a skupinu oprávnených prijímateľov, ako aj umožniť prípravu náhradných projektov. Predmetom zmien v prioritnej osi Železničná infraštruktúra (č. 5 - mimo siete TEN-T Core) je rozšírenie zamerania na základnú sieť TEN-T, doplnenie nových oprávnených aktivít a takisto príprava náhradných projektov.
 
"V rámci OPII identifikujeme významný deficit financií a veľký počet pripravených projektov v prioritných osiach 2 a 6 (cestná infraštruktúra). Informovali sme o tom aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu," upozornila Ducká.
 
Na rozvoj infraštruktúry vodnej dopravy bolo ku koncu júna využitých zo zdrojov EÚ len 25,2 tis. eur (0,02 % z alokácie 116,45 mil. eur) a zo štátneho rozpočtu 1 482 eur (0,01 % z 11,56 mil. eur). Súčasťou tejto prioritnej osi je jedenásť národných projektov (celkové náklady projektu do 75 mil. eur). Sú medzi nimi napríklad štúdia realizovateľnosti, ako aj modernizácia a výstavba verejného prístavu Bratislava, štúdia realizovateľnosti (I. fáza) pre technické opatrenia na zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj či štúdia uskutočniteľnosti pre modernizáciu vytyčovacej techniky a plavebného značenia na Dunaji. Súčasťou tejto osi je aj predprojektová príprava na vybudovanie terminálu LNG a zázemia pre plavidlá v prístave Bratislava, ako aj pre pravidelnú osobnú vodnú dopravu po Dunaji (Dunajbus).
 
Na železničnú infraštruktúru (mimo TEN-T Core) neboli ku koncu júna využité žiadne finančné prostriedky z alokácie 282,23 mil. eur zo zdrojov EÚ a 49,81 mil. eur zo štátneho rozpočtu. Táto os zahŕňa dvanásť národných projektov, napríklad projektovú dokumentáciu a samotnú elektrifikáciu trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, elektrifikáciu trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, projektovú dokumentáciu a modernizáciu železničnej stanice Hronský Beňadik, či zavedenie Európskeho systému riadenia jazdy vlakov na trati Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo/Komárno. V pláne je aj vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy v Nových Zámkoch, vo Zvolene a v Humennom.

Zdroj: SITA
Skočiť na hlavné menu