Rezort diplomacie si vie predstaviť, že by čerpanie zdrojov EÚ bolo podmienené dodržiavaním právneho štátu


Dátum: 15.06.2020

Obrázok k aktualite Rezort diplomacie si vie predstaviť, že by čerpanie zdrojov EÚ bolo podmienené dodržiavaním právneho štátu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si vie predstaviť, že by čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie (EÚ) bolo podmienené dodržiavaním právneho štátu. Pre agentúru SITA to potvrdil riaditeľ tlačového oddelenia ministerstva Juraj Tomaga. Dodáva, že princípy právneho štátu sú základným predpokladom pre dobre fungujúcu spoločnosť, ako aj vnútorný trh EÚ. Podľa neho je však na to, aby bol takýto návrh efektívny a možný, nutné zmeniť napríklad aj spôsob hlasovania v Európskej rade (ER). S iniciatívou takéhoto návrhu prichádza Nemecko, ktoré prevezme predsedníctvo v ER 1. júla.

Podľa Tomagu je nutné vnímať návrh „Nariadenia o ochrane rozpočtu EÚ v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu členských štátov“ ako jeden z prvkov balíka návrhov k viacročnému finančnému rámcu EÚ na roky 2021 až 2027 (rozpočet EÚ, pozn. SITA). Nemecko bude na čele Únie práve v čase, keď členské štáty budú diskutovať o programe, ktorého cieľom je podpora ekonomík zasiahnutých pandémiou koronavírusu. Jeho schválenie si však vyžaduje jednohlasnú zhodu. „Slovenská republika nie je proti existencii takéhoto mechanizmu na ochranu rozpočtu EÚ. Princípy právneho štátu sú základným predpokladom pre dobre fungujúcu spoločnosť, ako aj vnútorný trh Únie,“ zdôraznil Tomaga.

Rezort diplomacie ale dodáva, že pre náležité fungovanie mechanizmu v súlade s právom EÚ je potrebné vyriešiť niekoľko prvkov takéhoto návrhu. Uviedol, že je nevyhnutné stanovenie jasného zoznamu kritérií pre spustenie mechanizmu a taktiež zmena spôsobu hlasovania v ER z absolútnej väčšiny na kvalifikovanú, pretože inak by mohla ktorákoľvek krajina takýto mechanizmus blokovať. Ďalším opatrením je posilnenie úlohy ER napríklad tak, aby mohla ukončiť platnosť opatrení aj bez iniciatívy Európskej komisie. „Na dohodu o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 až 2027 je potrebný konsenzus všetkých členských štátov EÚ, takže s vytvorením mechanizmu musí nakoniec súhlasiť každý členský štát,“ uzatvára Tomaga.

„Plán obnovy sa musí zakladať na solidarite, kohézii a konvergencii pri plnom rešpektovaní našich hodnôt, práv a právneho poriadku,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísali aj Slovinsko a Portugalsko, teda krajiny, ktoré prevezmú, každá na šesť mesiacov, rotujúce predsedníctvo v roku 2021.​

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu