Revízia Operačného programu Ľudské zdroje.


Dátum: 17.10.2018

Obrázok k aktualite Revízia Operačného programu Ľudské zdroje.
Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. C(2018)6272 z 21. septembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie č. C(2014)9666, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu "Ľudské zdroje" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku, schválila revíziu Operačného programu Ľudské zdroje.

         
 

AKTUÁLNE DIANIE


Skočiť na hlavné menu