Revitalizácia Čerešňového sadu v Trenčíne sa začala


Dátum: 14.09.2020

Obrázok k aktualite Revitalizácia Čerešňového sadu v Trenčíne sa začala

Najskôr sa zrekonštruuje prístupová cesta k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu, vybuduje sa chodník okolo Čerešňového sadu a napokon sa tu umiestni nový mobiliár. To všetko je úlohou mesta Trenčín v rámci spoločného projektu cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčína a Bučovíc – TreBuchet. Mesto na tieto práce získalo takmer 500 tisíc eur. Práce sa začali 2. septembra 2020. Ak bude priať počasie a neudeje sa nič mimoriadne, ukončené by mali byť v polovici novembra 2020.

Skôr, ako sa začali práce, bol započatý archeologický výskum, ktorý robí Trenčianske múzeum od 21. júla 2020, hneď po odstránení dočasného asfaltového povrchu lesnej cesty. Tá bola potrebná na prístup pre stavebné mechanizmy v súvislosti s budovaním nového vstupu na hrad cez južné opevnenie. „Počas archeologického výskumu sme vyhĺbili dve sondy – v juhovýchodnom cípe Čerešňového sadu a na prístupovej ceste, približne na úrovni pamätníka na Brezine. V prvej sonde sme objavili početný keramický a sporadicky kovový materiál, datovaný najmä do mladšej doby železnej, kultúrnu vrstvu však zrejme narušil mladší objekt, pravdepodobne z raného novoveku. Druhá sonda bola archeologicky negatívna,“ priblížil výsledky výskumu zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzea Tomáš Michalík. Archeológovia budú dohliadať aj na všetky nasledujúce výkopové práce až do ukončenia realizácie diela.

Práce sa začínajú rekonštrukciou prístupovej cesty v lesoparku Brezina pri Čerešňovom sade smerom od Kiosku k južnému opevneniu hradu. V súčasnosti je tu len nespevnená lesná cesta. Rekonštrukcia sa začína napojením na asfaltovú cestu, ktorá vedie pod hotelom Brezina k pamätníku obetiam fašizmu a pokračuje okolo Čerešňového sadu až po južné opevnenie Trenčianskeho hradu. Na konci zrekonštruovanej cesty bude obratisko pre turistický vláčik, ktorý bude premávať po zrekonštruovaní cesty z mesta po Kukučínovej ulici do lesoparku s konečnou stanicou pri južnom opevnení hradu. Na konečnej stanici sa vláčik plynule otočí a bude pokračovať naspäť tou istou trasou. V blízkosti otáčania vláčika na konečnej stanici sa vybuduje chodník pre peších smerom k opevneniu Trenčianskeho hradu a upravia sa okolité plochy okolo hradieb terénnou alebo štrkovou úpravou. Turisti tak v budúcnosti budú môcť navštevovať Trenčiansky hrad aj z južnej strany vyhliadkovou jazdou.

Nový chodník okolo Čerešňového sadu s dĺžkou 430 metrov a šírkou 2 metre bude súčasťou debarierizácie Breziny. Na jeho povrchovú úpravu použijú mlatovú konštrukciu z prírodného drveného kameniva a organických prímesí. Z Čerešňového sadu sa napojí na už existujúce chodníky a schody, ktoré vedú k pamätníku. Vo viacerých miestach bude nový chodník križovaný lesnými cestičkami a na konci sa napojí na prístupovú cestu k južnému opevneniu hradu.

Projekt sa zameriava na zlepšenie dopravnej dostupnosti a tiež na ochranu životného prostredia. K výrubu niekoľkých stromov a náletových drevín došlo ešte v rámci prípravy projektu, na základe projektovej dokumentácie k rekonštrukcii cesty. Iný výrub tu nebol a v rámci samotnej revitalizácie Čerešňového sadu k žiadnemu nedôjde. Naopak, mesto pripravuje generel Breziny a štúdiu krajinárskych úprav Čerešňového sadu. „Z Čerešňového sadu chceme vytvoriť priestor pre zmysluplné aktivity, ktoré by umožnili jeho dlhodobé využitie aj mimo turistickej sezóny,“ uviedol primátor Richard Rybníček.

Dnes sú v sade tri opotrebované verejné ohniská. Nahradia ich tri murované kruhové ohniská z prírodného opracovaného kameňa, odolného voči teplote. Súčasťou každého ohniska bude strieška na uskladnenie dreva. V Čerešňovom sade pribudne 26 lavičiek, pri každom ohnisku bude navyše stôl s dvoma lavičkami z prírodného agátového dreva. Z toho istého materiálu budú aj štyri relaxačné ležadlá. Tieň zabezpečia trojuholníkové ľahké plachty medzi stromami.

V Čerešňovom sade sa počíta aj so 16-timi obiehacími kolmi, šiestimi balančnými kolmi, balansovým prvkom so sedadlami, dvoma balansovými preliezačkami, jednou lanovou preliezačkou, preliezačkou v tvare pyramídy, dvoma hojdacími sieťami a tiež malým pódiom na menšie kultúrne akcie. Samozrejmosťou budú informačné tabule napríklad o histórii hradísk v lokalite dnešného lesoparku, o Čerešňovom sade a podobne. Chýbať nebudú stojany na bicykle, nové odpadkové koše a mobilné toalety.


Skočiť na hlavné menu