Remišová: Čim viac odborníkov zapojíme do diskusie o smerovaní eurofondov, tým lepšie nastavíme ich využívanie


Dátum: 08.10.2020

Obrázok k aktualite Remišová:  Čim viac odborníkov zapojíme do diskusie o smerovaní eurofondov, tým lepšie nastavíme ich využívanie
Vicepremiérka diskutovala o Partnerskej dohode 2021 - 2027 s členmi pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+.​Historicky prvá národná konzultácia  o čerpaní eurofondov má za sebou ďalšie kolá konzultácií. Po diskusii vicepremiérky Veroniky Remišovej  s europoslancami sa uskutočnilo online stretnutie so zástupcami samospráv, univerzít, rezortov, záujmových združení a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú združené v pracovnej skupine MIRRI pre prípravu nového programového obdobia. Konzultácia bola rozdelená do piatich blokov: Inteligentnejšia, Ekologickejšia, Prepojenejšia, Sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom.

„Ide o menšie kolá Národnej konzultácie o Partnerskej dohode 2021 - 2027. No nechceme diskutovať len s povinnými partnermi ako to bolo v minulosti. Chcem posunúť participatívnosť o krok dopredu. Preto postupne prizývame za online okrúhly stôl všetky subjekty, ktoré majú k téme čo povedať a samozrejme prizveme aj širokú verejnosť,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

Online diskusie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ k navrhovaným prioritám Partnerskej dohody 2021 - 2027 sa v piatich blokoch zúčastnilo viac ako 150 zástupcov významných sociálno-ekonomických partnerov, akými sú napríklad Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, všetky samosprávne kraje, Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, či rôzne mimovládne a neziskové organizácie.

V diskusii o strategickom pláne pre Slovensko na roky 2021 - 2027 doposiaľ najviac rezonujú témy digitalizácie, podpory vedy a výskumu, inovácii, prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, adaptácie na zmenu klímy, odstránenia environmentálnych záťaží, alebo rozvoja kvalitnej a udržateľnej dopravy či zlepšenie prístupu na trh práce. Vo významnej miere sa za digitálnym okrúhlym stolom preberali kvalitné inkluzívne vzdelávanie, aktívne začlenenie a dostupné služby, udržateľný cestovný ruch...

 „Skutočne chcem rozprúdiť širokú diskusiu v spoločnosti. Kladie to na náš rezort veľké nároky. Či už v oblasti organizácie alebo spracovávania pripomienok a návrhov. Na druhej strane, Partnerská dohoda 2021 – 2027 je investičným plánom Slovenska pre desaťročie a čím lepšie bude pripravená, tým viac dokážeme jej potenciál využiť. Čim viac odborníkov zapojíme do diskusie o budúcom smerovaní eurofondov, tým lepšie môžeme nastaviť ich efektívne využívanie,“ podotkla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Národná konzultácia o Partnerskej dohode 2021 - 2027 odštartovala 1. októbra 2020, kedy sa do konzultácie zapojila väčšina slovenských europoslancov. Jednotlivé stretnutia budú pokračovať až do konca roka 2020. Z dôvodu pandémie COVID-19 bude diskusia prebiehať v online priestore. Po úvodných kolách v októbri rezort plánuje usporiadať aj päť digitálnych okrúhlych stolov v novembri a decembri pre najširšiu odbornú aj laickú verejnosť. Rozsahom ide o najväčšiu diskusiu o čerpaní eurofondov v histórii Slovenska.

Skočiť na hlavné menu