Rekreačná dvojchata a doplnkové služby na Donovaloch


Dátum: 21.01.2020

Obrázok k aktualite Rekreačná dvojchata a doplnkové služby na Donovalochdonovaly1
Názov projektu Rekreačná dvojchata a doplnkové služby na Donovaloch
Kód projektu 064BB070056
Prijímateľ Názov Delta Vesper, s.r.o.
Sídlo Levice, Sv. Michala 4, 93401
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Donovaly      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
28.09.2019 27.12.2019
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 712202,80
Z toho NFP 348979,37
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo vybudovať ubytovacie zariadenie (netypické pre túto lokalitu) rodinného typu pre viac členné rodiny s deťmi s možnosťou trávenia voľného času vo welnese a športovaním priamo v areáli ubytovacieho zariadenia.
donovaly
Skočiť na hlavné menu