Rekonštrukčné práce na hanušovskom kaštieli by mali pokračovať


Dátum: 18.04.2024

Obrázok k aktualite Rekonštrukčné práce na hanušovskom kaštieli by mali pokračovať
Druhá etapa rekonštrukcie Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, ktorý patrí pod Krajské múzeum v Prešove, by mala stáť viac ako 1,8 mil. eur. Prešovský samosprávny kraj chce opravy financovať z Programu Slovensko.

Rekonštrukcia Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou by mala pokračovať II. etapou. Na pondelkovom zastupiteľstve (15.4.) totiž krajskí poslanci schválili tento ideový zámer v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 v predpokladanom rozpočtovom náklade viac ako 1,8 mil. eur. Rekonštrukcia by mala zahŕňať obnovu interiéru Veľkého kaštieľa v rámci II. etapy v náklade viac ako 1,4 mil. eur, obnovu zvoncovitých striech a strešnej výzdoby a kaštieľa v hodnote vyše 280-tisíc eur a sprístupnenie podkrovných priestorov a otvorených depozitárov vo výške 100-tisíc eur.

Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou

ekonštrukciou sa má oživiť a prinavrátiť pôvodná autenticita objektu so zohľadnením súčasných nárokov na jeho muzeálnu funkciu, prezentovať výtvarne hodnotné časti a prvky dobovej bytovej kultúry v priestoroch druhého nadzemného podlažia. Tiež zlepšiť a zmodernizovať technické vybavenie objektu, zohľadniť komplexné nároky prevádzky múzea 21. storočia. V minulom roku bola ukončená I. etapa rekonštrukcie kaštieľa, v rámci ktorej boli realizované nové rozvody ústredného kúrenia, zdravotechniky i elektrických sietí. Okrem toho sa zrealizovala časť búracích prác, bolo vybudované nové hygienické zázemie objektu na I. a II. podlaží i kotolňa na III. podlaží. Celkovo bolo v I. etape preinvestovaných takmer 830-tisíc eur, z toho 475-tisíc eur bolo poskytnutých z ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom.
Skočiť na hlavné menu