Rekonštrukcia škôlky v Humennom prinesie väčšiu kapacitu a zníženie nákladov


Dátum: 06.09.2019

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia škôlky v Humennom  prinesie väčšiu kapacitu a zníženie nákladov
Výsledkom rekonštrukcie budovy Materskej školy (MŠ) na Ulici dargovských hrdinov v Humennom, s ktorou mesto v piatok začalo, má byť zvýšenie kapacity zariadenia a zníženie energetickej náročnosti budovy. Investície predstavujú sumu 298.359 eur. TASR o tom informoval vedúci odboru koncepcie a rozvoja mesta mestského úradu (MsÚ) Miroslav Turčan.


 "Projekt rieši kompletnú rekonštrukciu objektov MŠ, vonkajšie zateplenie obvodového plášťa, výmenu okenných a dverných konštrukcií, zateplenie strechy, modernizáciu spojovacej chodby plus hospodárskej časti. Vnútri sú to nevyhnutné interiérové práce, ktoré súvisia s rozšírením kapacity tejto MŠ, keďže jednou z hlavných podmienok získania nenávratného finančného príspevku bolo rozšírenie existujúcej kapacity," uviedol Turčan.

Ako pre TASR potvrdila vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Jana Vasilcová, v súčasnosti toto predškolské zariadenie navštevuje 96 detí, rekonštrukcia zvýši jeho kapacitu na cieľových 108 predškolákov. Primátor mesta Miloš Meričko v tejto súvislosti uviedol, že v čase realizovania rekonštrukčných prác v interiéri budú deti podľa potreby využívať priestory MŠ na Laboreckej ulici.

Súčasťou rekonštrukcie, ktorej prípravný proces od podania žiadosti až do odovzdania stavby zhotoviteľovi trval takmer dva roky, je aj modernizácia priľahlého detského ihriska a tiež celého areálu MŠ. Podľa zmluvy o diele má byť ukončená do 12 mesiacov.

Projekt je jedným z prvých, na ktoré mesto získalo dotácie od Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Mesto sa na jeho spolufinancovaní podieľa piatimi percentami. V rámci projektu sa samospráva zaviazala uplatňovať v tomto predškolskom zariadení inkluzívny model vzdelávania.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu