Rekonštrukcia budovy MŠ na Ulici Pri polícii v Trebišove zníži spotrebu energie


Dátum: 20.04.2020

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia budovy MŠ na Ulici Pri polícii v Trebišove  zníži spotrebu energie
Budova Materskej školy (MŠ) na Ulici Pri polícii v Trebišove prejde rekonštrukciou, ktorej výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti tohto objektu. Mesto v pondelok odovzdalo budovu na realizáciu projektu, na ktorý získalo podporu z eurofondov.  

Nenávratný finančný príspevok na projekt z Operačného programu Kvalita životného prostredia je vo výške zhruba 934.000 eur. V nasledujúcich šiestich mesiacoch sa v rámci projektových aktivít uskutoční zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotechniky a vzduchotechniky, ako aj obnova ústredného vykurovania.

 "Uvedené stavebné činnosti predstavujú komplexné riešenie zvýšenia energetickej efektívnosti riešenej budovy. Realizácia týchto opatrení zabezpečí úsporu energie nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek definovaných v rámci všeobecne platných právnych predpisov," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová. Vysoká miera úspor energie je podľa nej zároveň aj zárukou pozitívneho dôsledku na životné prostredie.

Odovzdanie staveniska stavby sa konalo za účasti vedenia mesta a MŠ, projektového manažéra, zástupcov realizátora stavby a stavebného dozoru.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu