Rekonštrukcia budovy Mestského úradu vo Vranove nad Topľou


Dátum: 23.05.2023

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia budovy Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

S cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy mestského úradu mesto Vranov nad Topľou začalo s jej rekonštrukciou, ktorá potrvá šesť mesiacov. Na komplexnú rekonštrukciu všetkých troch budov mesto získalo v rámci projektu Ministerstva životného prostredia SR – optimalizácia energetickej náročnosti milión eur.

V rámci rekonštrukcie budú zrealizované búracie práce, ktoré pozostávajú najmä z odstránenia pôvodných okien, dverí a demontáže pôvodných obkladov. Zrealizované bude zateplenie celej budovy, ako aj strechy, na ktorej bude vytvorená nová hydroizolačná vrstva na báze PVC. Na streche budú vymenené klampiarenské konštrukcie vrátane žľabov, dažďových zvodov a prekotvený bude aj bleskozvod. Súčasťou rekonštrukcie je osadenie nových plastových okien a dverí, výmena vykurovania – osadenie termostatických hlavíc a radiátorov, opravené budú pivničné priestory a zateplené stropy. Z vlastných prostriedkov mesta bude zrealizovaná rekonštrukcia elektro-rozvodov, keďže projekt rieši iba výmenu svietidiel.
„Realizáciou projektu Optimalizácia energetickej náročnosti budovy mestského úradu sa nielen zlepšia pracovné podmienky pre zamestnancov a klientov úradu, ale určite sa to odrazí hlavne na zníženej spotrebe energií. Podľa štúdie by sa spotreba energií mala znížiť až o 30%,“ konštatoval primátor

« späť


Skočiť na hlavné menu