Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom


Dátum: 15.12.2020

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom
Názov: Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom

Kód projektu: NFP302021L012
Cieľ projektu: je rozšírenie kapacity MŠ o 22 miest a adaptácia existujúcich priestorov MŠ pre podmienky inkluzívneho vzdelávania v Moravanoch n/V.
Hlavné aktivity projektu:
  • Hlavná aktivita č.1 –  Vybudovanie prístavby dokončenej stavby MŠ – pre 1 triedu (22 detí) s prislúchajúcimi priestormi (herňa/učebňa so spálňou, výdajná školská jedáleň (rozdeľovňa stravy a jedáleň), soc. zariadenia (zvlášť zamestnanci, zvlášť deti), šatne (zvlášť zamestnanci, zvlášť deti), sklady a chodba.
  • Hlavná aktivita č.2 –  Rekonštrukcia dokončenej stavby MŠ – v rámci aktivity budú vymenené vstupné dvere a väčšia časť pôvodných podláh, prebudované soc. zariadenia pre zamestnancov a uskutočnené maľby a nátery.
  • Hlavná aktivita č.3 -   Úprava areálu MŠ – vybuduje sa nový spojovací a prístupový chodník, dve ihriská a vymenia sa pôvodné vstupné brány do areálu.
Výsledok projektu:
Po realizácii projektu sa kapacita predškolského zariadenia rozšíri o 22 miest, čo umožní materskej škole vyhovieť každej žiadosti a zabezpečiť predškolskú výchovu pre všetky deti, ktorých rodičia prejavia záujem o predprimárne vzdelávanie.
Projektom sa zároveň zabezpečí prispôsobenie vonkajších a vnútorných priestorov MŠ podmienkam inkluzívneho vzdelávania a rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb predškolského zariadenia.
Opatrenia zvyšujúce kvalitu a dostupnosť starostlivosti o deti vytvoria podmienky pre rozvoj a sociálnu integráciu detí, umožnia zvýšiť prístup rodičov na trh práce, hlavne  žien, čo im pomôže dosiahnuť väčšiu ekonomickú nezávislosť.
 
Prijímateľ:  Obec Moravany nad Váhom
Celkové oprávnené náklady projektu: 314 369,47 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 298 651 €
 
Vlastné zdroje: 15 718,47 €  
   
 
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: marec 2019
Ukončenie realizácie aktivít projektu: október 2019Moravany1

Moravany
Skočiť na hlavné menu