Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020


Dátum: 07.10.2015

Obrázok k aktualite Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020

Národný kontaktný bod Vám oznamuje, že náhradný Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020
sa uskutoční v stredu 14. októbra 2015 v Košiciach. Na tento informačný deň nie je potrebné sa registrovať. Bližšie informácie uvádzame v priloženej pozvánke.
Program nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020 podporí inovácie, oblasť životného prostredia a kultúrneho dedičstva, bezpečné dopravné systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, zlepšenie energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti a zlepšenie inštitucionálnych kapacít v dunajskom regióne.
Viac informácií a všetky potrebné dokumenty nájdete na novej internetovej stránke programu: www.interreg-danube.eu
 
Skočiť na hlavné menu