Regionálne projekty zo starých eurozdrojov využili viac ako 1,4 miliardy eur


Dátum: 14.08.2023

Obrázok k aktualite  Regionálne projekty zo starých eurozdrojov využili viac ako 1,4 miliardy eur

Využívanie prostriedkov Európskej únie v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 k 31. júlu presiahlo 1,4 mld. eur. Podiel tak predstavoval 72,8 % z celkovej alokácie cez 1,9 mld. eur. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré je riadiacim orgánom uvedeného programu.

Čerpanie eurozdrojov podľa objemu v piatom najväčšom programe v predošlom mesiaci oproti koncu júna vzrástlo o 61,8 mil. eur a miera o 3,2 percentuálneho bodu. V júli sa čerpanie v programe medzimesačne viac ako trojnásobne spomalilo. V júni dosiahlo takmer 210 mil. eur s mesačným rastom o bezmála 11 percentuálnych bodov. Oproti záveru minulého roka, teda za sedem mesiacov tohto roka, sa používanie európskych financií na regionálne projekty zvýšilo o 366,5 mil. eur, úroveň vzrástla takmer o 19 percentuálnych bodov.

Do konca tohto roka zostávalo v IROP využiť z peňazí EÚ ešte zhruba 526,5 mil. eur, čiže cez 27 % alokácie. Pre vyčerpanie celej sumy v zvyšných piatich mesiacoch je potrebné minúť priemerne vyše 105 mil. eur za mesiac. Intenzita by sa tak mala zdvojnásobiť. Za sedem mesiacov tohto roka to bolo skoro 52,5 mil. eur mesačne. Domáce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v programe bolo ku koncu júla vo výške približne 190 mil. eur, čo je nad 68 % z takmer 278 mil. eur. Zazmluvnené sú prostriedky EÚ v objeme 2,3 mld. eur, oproti alokácii programu je to viac o 19,5 %. Výzvy sú vo výške 3,3 mld. eur, čo určenú sumu presahuje o 71 %.

IROP sa podľa úrovne čerpania eurofondov v závere predošlého mesiaca posunul na ôsme miesto z jedenástich programov, vrátane Programu rozvoja vidieka. Na základe podielu zazmluvnenia zdrojov EÚ je na prvej priečke so značným odstupom pred inými programami. Regionálny program zahŕňa deväť prioritných osí zameraných na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie či miestny rozvoj vedený komunitou. Ďalšie sa týkajú technickej pomoci, zmiernenia vplyvov pandémie COVID-19, predchádzania zväčšovania regionálnych rozdielov a pomoci v dôsledku migrácie po ruskej agresii proti Ukrajine.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu