Redistributívna platba podporí farmára od prvého hektára


Dátum: 23.02.2021

Obrázok k aktualite  Redistributívna platba podporí farmára od prvého hektára
Redistributívna platba podporí v roku 2021 každému farmárovi prvých 28 hektárov (ha) obhospodarovanej pôdy, a to už od prvého hektára sumou 50 eur/ha. Uviedol to v utorok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO).

"Podporíme pre rok 2021 prvých 28 hektárov každého jedného poľnohospodára od prvého hektára. A na každý z týchto 28 hektárov pridelíme sumu 50 eur na hektár," priblížil šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Pre sadzbu 50 eur na hektár sa podľa neho MPRV SR rozhodlo preto, že uvedená suma vyjadruje dobrú mieru medzi tým, aby na jednej strane boli primeraným spôsobom podporení malí poľnohospodári, ale na druhej strane, aby sa nepodporila motivácia vlastníkov pôdy urýchlene a spontánne vypovedať nájmy. "Táto suma spĺňala z nášho pohľadu obidva spomínané parametre, preto 50 eur," podčiarkol.

Minister pôdohospodárstva oznámil, že MPRV presunulo peniaze z druhého do prvého piliera agropodpôr vo výške 25,9 milióna eur. "Tento presun nám umožňuje vytvoriť si priestor pre také podpory, na aké inak nenachádzame možnosti," priblížil Mičovský. Malí poľnohospodári sú podľa jeho slov pre agrorezort prioritou.

Presunom európskych zdrojov z 2. piliera (z Programu rozvoja vidieka) do 1. piliera (bez zmeny alokácie v 2. pilieri) sa podľa MPRV v rozpočte vytvoril priestor na to, aby rezort vo väčšej miere mohol podporiť najmä malých poľnohospodárov. Balík peňazí v 2. pilieri zostáva podľa agrorezortu nezmenený, stále je na dva roky (na prechodné obdobie rokov 2021 až 2022) 940 miliónov eur.

MPRV spresnilo, že prvý pilier navýšil agrorezort takmer o 26 miliónov eur. Z týchto peňazí bude zavedená nielen redistributívna platba (11,1 milióna eur), ale zvýši sa balík peňazí na greening – podpora zelených cieľov (o 7,7 milióna eur), na viazané priame platby (o 3,9 milióna eur) a na tzv. jednotnú platbu na plochu SAPS (o 3,1 milióna eur). SAPS sa podľa MPRV tento rok zvýši na 117 eur/ha.

Podľa slov prvého štátneho tajomníka MPRV Martina Fecka (OĽANO) sa redistributívnou platbou plní programové vyhlásenie vlády. "Nie je to nový vynález Slovenska, deväť členských krajín EÚ redistributívnu platbu už využíva, my sa pripájame ako 10. krajina," povedal.

Fecko priznal, že "bola polemika, či ísť do sadzby, ktorá bola 150 eur, alebo do inej". "Nakoľko sa zdvihla časť názorov odbornej verejnosti, prehodnocovali sme určité veci a konečný výsledok bol 50 eur," vysvetlil štátny tajomník výšku podpory na hektár v roku 2021. "Aká bude výška podpory v roku 2022, uvidíme, ako sa bude všetko vyvíjať a akým spôsobom sa k tomu postavíme," doplnil Fecko.

MPRV upozornilo, že redistributívna platba je naviazaná na jednotnú platbu na plochu. Tá sa poskytuje obhospodarovateľom pozemkov, ktorí plnia ustanovenia nariadenia vlády SR 342 z roku 2014, teda na to, aby vlastník získal platbu, nestačí byť iba majiteľom pôdy.

"Žiadateľ musí spĺňať niekoľko podmienok, a to okrem podmienky obhospodarovania pozemku aj napríklad podmienky krížového plnenia, a to v oblasti životného prostredia, zmeny klímy a dobrého poľnohospodárskeho stavu pôdy, verejného zdravia a zdravia zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat," dodal druhý štátny tajomník MPRV Andrej Gajdoš.

MPRV dodalo, že redistributívnu platbu už zaviedlo 9 krajín EÚ (Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Chorvátsko, Litva a Belgicko). V piatok (19. 2.) odoslalo MPRV návrh zavedenia redistributívnej platby Európskej komisii (EK). Po schválení EK môžu poľnohospodári žiadať o redistributívnu od apríla 2021.​
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu