REACT-EU: ďalšie milióny z kohéznych fondov aj pre Slovensko


Dátum: 16.06.2021

Obrázok k aktualite REACT-EU: ďalšie milióny z kohéznych fondov aj pre Slovensko
Komisia schválila úpravu ôsmich operačných programov (OP) Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) v Grécku, Nemecku, Belgicku, Francúzsku a na Slovensku v rámci plánu REACT-EU, čím ich navýšila o celkovo viac ako 2 miliardy eur.

Tieto úpravy operačných programov pomôžu dotknutým členským štátom a regiónom riešiť hospodársky a sociálny vplyv pandémie a podporiť spravodlivú ekologickú a digitálnu obnovu. Na Slovensku sa integrovaný regionálny OP posilní o 203,4 milióna eur určených na ekologickú verejnú dopravu, cyklistické trate a opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti bytových domov. Rovnako sa z neho bude financovať IT vybavenie a softvér pre učiteľov a žiakov so zameraním na znevýhodnené deti, bude podporovať verejné kultúrne inštitúcie postihnuté pandémiou a rozvíjať regionálne centrá na implementáciu fondov EÚ. REACT-EU je súčasťou nástroja NextGenerationEU a ponúka ďalšie finančné krytie pre programy politiky súdržnosti vo výške 50,6 miliardy eur (v bežných cenách) počas rokov 2021 a 2022.
Opatrenia sa zameriavajú na podporu odolnosti trhu práce, pracovných miest, MSP a rodín s nízkymi príjmami, ako aj na položenie nadčasových základov pre zelenú a digitálnu transformáciu a udržateľnú sociálno-ekonomickú obnovu.

Skočiť na hlavné menu