Rada partnerstva schválila projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti aj podporu udržateľnej mobility


Dátum: 29.02.2024

Obrázok k aktualite Rada partnerstva schválila projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti aj podporu udržateľnej mobility
Na deviatom zasadnutí Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja, ktoré sa uskutočnilo 28. februára, bolo schválených ďalších 12 projektových zámerov určených pre financovanie z Programu Slovensko.

Jedná sa o projekty miest a obcí, zamerané na obnovu a zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejných budov, ale tiež o projekty v oblasti budovania infraštruktúry udržateľnej dopravy, ktorých nositeľom je štát prostredníctvom Železníc Slovenskej republiky. „Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji je téma zníženia energetickej náročnosti verejných budov nesmierne dôležitá. Realizácia takýchto projektov prispeje nielen k zlepšeniu životného prostredia, ale tiež k úspore verejných zdrojov potrebných na prevádzku týchto budov. Samosprávy tak ušetrené prostriedky môžu smerovať na ďalší rozvoj miest a obcí,“ vysvetľuje bratislavský župan Juraj Droba.

„Mestá a obce produkujú kvalitné projekty, ktoré vďaka komplexnej obnove verejných budov prinesú významné úspory energií, často až na úrovni 80%. Po 14 projektových zámeroch podporených v decembri minulého roku sme dnes schválili v tejto téme ďalších 10 projektov. Teraz je však na ťahu aj štát, ktorý musí pre tieto projekty vyhlásiť v Programe Slovensko výzvu, aby mohli byť zazmluvnené a financované“, doplnil Peter Furik, riaditeľ Odboru implementácie operačných programov BSK. Témou rokovania Rady partnerstva boli aj projektové zámery zamerané na podporu Udržateľnej mobility v BSK. Schválené boli dva projekty, ktorých nositeľom sú ŽSR. Jedná sa o vybudovanie terminálov Lamačská brána (Bory) a Vrakuňa. „Oba projekty sú vo vysokom stupni predprojektovej prípravy, pričom TIOP Vrakuňa sa už aj stavebne realizuje. Verím preto, že obyvatelia kraja budú už čoskoro využívať novú infraštruktúru, ktorá im uľahčí využívanie verejnej dopravy. V takýchto investíciách musíme v regióne pokračovať, inak sa nám nepodarí presvedčiť obyvateľov, aby obmedzili využívanie individuálnej automobilovej prepravy. Našou úlohou je ponúknuť im alternatívu v podobe kvalitnej a komfortnej verejnej dopravy. Musím vyzdvihnúť dobrú spoluprácu s Ministerstvom dopravy, ako aj mestami a obcami, ktoré sú nositeľmi projektov. Vďaka desiatkam miliónov eur, ktoré sme pre túto tému vyjednali v Bruseli, bude lepšia doprava v Bratislavskom kraji už onedlho realitou“ hovorí

Schválené projektové zámery: 
 • „Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy v obci Veľký Biel“ žiadateľa obec Veľký Biel
 • „Obnova budovy na ul. Pribinova – zníženie energetických nákladov“ žiadateľa mesto Senec
 • „Obnova kultúrnej budovy so súp. č. 209 v obci Hrubý Šúr“ žiadateľa obec Hrubý Šúr
 • „Obnova spoločenskej budovy so súp. č. 253 v obci Hrubý Šúr“ žiadateľa obec Hrubý Šúr
 • „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu – Tureň“ žiadateľa obec Tureň
 • „Obnova NKP Meštiansky dom“ žiadateľa mesto Svätý Jur
 • „Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu MČ Bratislava-Staré Mesto“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Staré Mesto
 • „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Dubová“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Staré Mesto
 • „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Materská škola Dubová“ žiadateľa obec Dubová
 • „Výroba elektrickej energie prostredníctvom mestskej fotovoltaiky“ žiadateľa mesto Malacky
 • „Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia“ žiadateľa Železnice Slovenskej republiky
 • „Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia“  žiadateľa Železnice Slovenskej republiky

Skočiť na hlavné menu