Rada EÚ nabáda k prijatiu opatrení v oblasti riešenia situácie Rómov


Dátum: 24.05.2023

Obrázok k aktualite Rada EÚ nabáda k prijatiu opatrení v oblasti riešenia situácie Rómov
Rezolúcia nabáda na bezodkladné ukončenie segregácie rómskych detí na školách, na vyšetrenie nútených sterilizácií rómskych žien a na odstraňovanie územnej segregácie rómskych komunít.
 
Slovensko by malo prijať okamžité opatrenia v oblasti riešenia situácie Rómov, a to v oblasti vzdelávania, zdravia i bývania. Vyplýva to z rezolúcie Výboru zástupcov ministrov Rady Európy o implementácii rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR. Rezort diplomacie o nej informuje v správe o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania implementácie dohovoru. Správu vláda schválila na stredajšom rokovaní.
 
"Podobne ako počas predchádzajúceho monitorovacieho kola, aj aktuálne je dôraz najmä na postavenie Rómov a podpory menšinovej kultúry a vzdelávania. Na druhej strane, spomedzi doterajších kôl monitoringu adresoval Výbor zástupcov ministrov Rady Európy Slovenskej republike doposiaľ najvyšší počet odporúčaní," priblížilo ministerstvo.
 
Rezolúcia nabáda príslušné orgány SR na bezodkladné ukončenie segregácie rómskych detí na školách, na vyšetrenie nútených sterilizácií rómskych žien a na odstraňovanie územnej segregácie rómskych komunít. Žiada tiež personálne a finančné posilnenie kancelárie verejného ochrancu práv a zlepšenie účinnosti mechanizmu na podporu kultúry národnostných menšín.
 
Medzi ďalšie opatrenia, ktoré by SR mala prijať, rezolúcia radí aj riešenie práv príslušníkov národnostných menšín ako integrálnej súčasti ľudských práv, zvyšovanie povedomia o antidiskriminačných právnych predpisoch, riešenie prípadov trestných činov z nenávisti a protimenšinovej rétoriky či prehodnotenie naratívu vo vzťahu k Rómom.
 
Požaduje aj opatrenia na zabezpečenie implementácie právnych predpisov o menšinových jazykoch, vypracovanie programov medzikultúrneho vzdelávania, rozšírenie predškolskej dochádzky rómskych detí či rozšírenie ponuky vzdelávania v menšinových jazykoch.
 
Rezort diplomacie v predkladacej správe deklaruje, že SR bude pokračovať v dialógu s Poradným výborom aj v období od prijatia rezolúcie do predloženia šiestej implementačnej správy, ktorú by malo Slovensko predložiť do 1. januára 2024.
 

Skočiť na hlavné menu