R. Raši: Ministerstvo pôdohospodárstva dosahuje v oblasti rozvoja vidieka dobré výsledky


Dátum: 08.11.2018

Obrázok k aktualite R. Raši: Ministerstvo pôdohospodárstva dosahuje v oblasti rozvoja vidieka dobré výsledky
V poradí štvrtá kontrola plnenia akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie čerpania eurofondov prebehla dnes na rezorte pôdohospodárstva.  Vicepremiér Richard Raši spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou zhodnotili priebežné výsledky a implementáciu piatich operačných programov v gescii jej rezortu.
 
Po kontrolách na rezortoch hospodárstva, dopravy a životného prostredia navštívil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Richard Raši aj ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré má v gescii implementáciu operačných programov rybné hospodárstvo, integrovaný regionálny operačný program, dva programy INTERREG v spolupráci s Českou republikou a Rakúskom a program rozvoja vidieka.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky riadi až päť operačných programov, ide o veľkú zodpovednosť s veľkým balíkom finančných prostriedkov, ktorého čerpanie treba monitorovať,“ uviedol vicepremiér Richard Raši a dodal, že všetky opatrenia z  akčného plánu na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov, ktoré sa ho týkajú, má aplikované. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo spolu 104 výziev v hodnote 3 041 884 254 miliardy EUR, čo predstavuje 87 percent z celkovej alokácie. Osobne ma potešili výsledky programu rozvoja vidieka, kde je vysoká úroveň kontrahovania až 57,5% a čerpanie dosahuje 33,5%. Ďalším úspechom je, že záväzok na roky 2014 a 2015 je v tomto programe už vyčerpaný,“ dodal R. Raši.
 
Pravidlo n+3 s veľkou pravdepodobnosťou splnia programy cezhraničnej spolupráce INTERREG s Českom a s Rakúskom. Oba programy však musia dosiahnuť plnenie míľnikov na 65 %.
 
„Agrorezort počas aktuálneho vedenia spustil čerpanie Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý dovtedy nefungoval ideálne a je pritom veľmi dôležitý pre obyvateľov celého Slovenska. Napredujeme aj v ďalších programoch. Našim cieľom je, aby občania Slovenska pocítili pozitívne dopady prostriedkov z Európskej únie čo najskôr. Avšak v mnohých prípadoch je realizácia priamo závislá od kvality prípravy jednotlivých samospráv, kde vidíme určité rezervy,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
 
 
Obaja podpredsedovia vlády sa zhodli, že pre najefektívnejšie čerpanie, najmä zo strany miest a obcí, je kľúčové ďalšie znižovanie administratívnej záťaže v procese implementácie. Obce a mestá sú totiž kľúčovými partnermi v procese implementácie eurofondov a zo strany štátnych orgánov je preto nevyhnutné vytvoriť čo najjednoduchšie prostredie na prístup obcí a miest k týmto finančným prostriedkom. Preto vzniknú expertné pracovné skupiny zložené zo zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy, ktorých cieľom bude zavádzanie nových opatrení na zjednodušenie implementácie eurofondov a uľahčenie prístupu k eurofondom.
 
V rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 má agrorezort aktuálne otvorené výzvy za 12,26 milióna eur. Záujemcovia, či už etablovaní prevádzkovatelia alebo tí, ktorí majú záujem o chov rýb, môžu získať prostriedky na výstavbu, obnovu či modernizáciu rybochovných zariadení, zlepšenie životných podmienok v chove rýb alebo zvýšenie kvality produktov z rýb. Operačný program sa stretáva s nízkym záujmom prijímateľov, aj napriek tomu, že čerpanie je zjednodušené na možné maximum. „Potenciálni prijímatelia si musia uvedomiť, že teraz majú jedinečnú príležitosť zmodernizovať svoje rybníky alebo zriadiť nové s prispením európskych peňazí, ktoré sa už v budúcnosti nebudú opakovať,“ zdôraznil R. Raši.
 

Skočiť na hlavné menu