PSK: Kraj požiada o NFP na vodu a kanalizáciu pre obce okresu Snina


Dátum: 08.02.2022

Obrázok k aktualite PSK: Kraj požiada o NFP na vodu a kanalizáciu pre obce okresu Snina
Zabezpečenie pitnej vody a kanalizácie pre 28 obcí v okrese Snina je o krok bližšie k realizácii. Poslanci krajského zastupiteľstva schválili na svojom pondelkovom (7. 2.) rokovaní predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na predprojektovú prípravu potrebnú na zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v tomto okrese. Zároveň schválili spolufinancovanie projektu. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

"Prínos PSK je najmä v tom, že obciam poskytneme projektovú dokumentáciu, keďže samy nemajú finančné ani personálne kapacity na to, aby si ju zabezpečili vo vlastnej réžii. Na základe tejto projektovej dokumentácie sa budú uchádzať o financovanie výstavby vodovodov a kanalizácií v 28 obciach okresu Snina. Je to pilotná aktivita, ktorú realizuje PSK a ktorá nemá obdobu ani na Slovensku, ani v susedných krajinách," povedal v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Predpokladaný rozpočtový náklad na projekt je 1,56 milióna eur. Kraj sa chce o prostriedky uchádzať v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Spolufinancovanie by malo predstavovať päť percent vo výške maximálne 78.000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP.

Projekt zahŕňa najmä výdavky na už zrealizované hydrogeologické prieskumné vrty v okrese, ktoré budú tvoriť základný podklad na spracovanie projektovej dokumentácie. "V súčasnosti vyhodnocujeme, či sú realizované vrty vhodné, či už po chemickej stránke, mikrobiologickej alebo z hľadiska samotnej výdatnosti. Následne vrty, ktoré nevyšli z niektorých dôvodov, budeme opakovať," uviedol vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák.

Projekt zahŕňa aj výdavky na monitoring, projektovú prípravu do úrovne dokumentácie pre územné rozhodnutie, ale aj externé zabezpečenie služby majetkovoprávneho vysporiadania a inžiniersku činnosť vo fáze územného konania. Zvyšné stupne projektovej dokumentácie budú podľa Heilovej predmetom financovania v rámci výziev nového programového obdobia 2021 - 2027.

"V súčasnosti sa pripravujú súťažné podklady na vyhlásenie verejného obstarávania pre projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby, externé zabezpečenie služby majetkovoprávneho vysporiadania, inžiniersku činnosť a autorský dozor," dodal Kocák.

Cieľom aktivít PSK v spolupráci so Svetovou bankou, Európskou komisiou a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci iniciatívy Catching-up Regions (CURI) je poskytnúť 28 obciam okresu Snina optimálne alternatívne technické riešenia rozvoja, úpravy a distribúcie zdroja pitnej vody. Takisto im poskytnúť zber, čistenie a likvidáciu odpadových vôd.

Dotknuté územie zahŕňa štyri doliny okresu Snina, a to Pčoliné a okolie, Ublianska dolina, Uličská dolina a Zbojská dolina. PSK predpokladá, že do konca roka 2029 by mali mať dotknuté obce k dispozícii aj vodovody, aj kanalizácie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu