PSK a Zakarpatská oblastná rada chcú zintenzívniť spoluprácu


Dátum: 03.04.2023

Obrázok k aktualite PSK a Zakarpatská oblastná rada chcú zintenzívniť spoluprácu
Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Zakarpatská oblastná rada so sídlom v Užhorode chcú zintenzívniť spoluprácu na slovensko-ukrajinskom pohraničí a pripravovať konkrétne projekty na povojnovú obnovu i rozvoj území. Uplynulý týždeň sa na tom zhodli zástupcovia oboch partnerských regiónov na bilaterálnom rokovaní na pôde Úradu PSK. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Ako povedala, dlhoročné partnerstvo od minulého roku významne poznačil vojnový konflikt, ktorý načas utlmil vzájomné kontakty a sústreďoval aktivity výhradne na humanitárnu pomoc.

"Ukrajina smeruje do Európskej únie a každý jej člen vstupoval do tohto zväzku s plusmi, ale aj mínusmi. Preto by sme chceli prevziať skúsenosti z Prešovského kraja, aby sme videli, aké zmeny ste na tejto ceste uskutočnili. Zároveň si želáme, aby sa naše regióny ešte viac spriatelili vo všetkých oblastiach, ako sú vzdelávanie, zdravotníctvo či sociálne služby," uviedol predseda Zakarpatskej oblastnej rady so sídlom v Užhorode Volodymyr Chubirko.

Ako povedal, potrebujú opraviť cesty, infraštruktúru a zlepšiť život v prihraničných regiónoch, ktoré majú spoločné problémy. "Na ich riešenie slúžia rôzne programy cezhraničnej spolupráce, kde sú peniaze, ktoré chceme poskytnúť ľuďom v rôznych oblastiach. Spoliehame sa v tomto úsilí na podporu Prešovského kraja, ktorú vnímame intenzívne už dlhé obdobie," skonštatoval Chubirko.

Na stretnutí sa konkrétne hovorilo o možnostiach kooperácie a sieťovania inštitúcií z pohraničia, ako i čerpania európskych zdrojov z programu Interreg NEXT. Diskutovalo sa o príprave spoločných projektov, predovšetkým na obnovu logistiky a infraštruktúry, cestného i hraničného prepojenia na Zakarpatskú oblasť vrátane budovania cyklotrás či rozvoja cestovného ruchu.

"Prešovský kraj je najbližším partnerom Ukrajiny, v tomto prípade Zakarpatskej oblasti, a susedia si majú pomáhať. Sme hraničiacim regiónom v rámci Európskej únie. Ak Únia bude chcieť smerovať veľkú intenzívnu pomoc do Zakarpatska, tak bude využívať aj prihraničné regióny, ktoré vedia omnoho intenzívnejšie a adresnejšie pomáhať, využívať už osvedčené skúsenosti a uľahčiť tok investícií pre Ukrajinu," povedal podpredseda PSK Štefan Bieľak.

Na stole je podľa jeho slov medzivládna iniciatíva Slovenska a Ukrajiny, a to vytvorenie nového právneho subjektu – Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktorý by bol nástrojom na ľahšie čerpanie eurofondov.

Prieniky spolupráce obe strany vidia aj v ďalších kľúčových oblastiach, akými sú ochrana zdravia a životného prostredia, sociálne služby, rehabilitácia, vzdelávanie i rozvoj obchodných kontaktov. Na slovenskej strane je naďalej aktuálna pomoc utečencom, ako i humanitárna pomoc.

V najbližších mesiacoch by mali obe strany podpísať dohodu o spolupráci.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu