Prvé aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah sa už prepojili s európskym systémom na zabezpečenie interoperability. Zatiaľ bez Slovenska


Dátum: 19.10.2020

Obrázok k aktualite Prvé aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah sa už prepojili s európskym systémom na zabezpečenie interoperability. Zatiaľ bez Slovenska
Európska komisia s cieľom plne využiť potenciál aplikácií na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah, vďaka ktorým možno prerušiť reťazec cezhraničných infekcií koronavírusom a zachrániť životy, ako i v reakcii na výzvu členských štátov EÚ, zriadila celoúnijný systém na zabezpečenie interoperability – tzv. sieťový priechod. Systém dnes po úspešnej pilotnej fáze začína fungovať, pričom prepojenie prvej skupiny vnútroštátnych aplikácií pomocou tejto služby už prebehlo: Corona-Warn-App z Nemecka, COVID tracker z Írska a immuni z Talianska. Tieto aplikácie si dokopy stiahlo približne 30 miliónov ľudí, čo zodpovedá dvom tretinám všetkých stiahnutí aplikácií v EÚ.
 
V boji proti koronavírusu sa väčšina členských štátov rozhodla spustiť aplikáciu na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah. Celkovo možno zabezpečiť interoperabilitu pomocou sieťového priechodu v prípade 20 aplikácií, ktoré sú založené na decentralizovaných systémoch. Aplikácie sa na základe protokolu, v rámci ktorého treba rátať s niekoľkými skúškami a kontrolami, môžu prepojiť so sieťovým priechodom, pričom pre každú z nich sa musí vydať aktualizácia. Prepojenie druhej skupiny aplikácií sa uskutoční na budúci týždeň. Následne sa očakáva zapojenie aplikácií eRouška z Česka, smitte stop z Dánska, Apturi COVID z Lotyšska a Radar Covid zo Španielska, pričom ďalšie aplikácie budú prepojené so systémom v novembri. Prehľad zúčastnených členských štátov je dostupný na osobitnej webovej stránke. Aplikácie na sledovanie kontaktov – ak sú plne v súlade s pravidlami EÚ a dobre koordinované – môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízového riadenia. Môžu dopĺňať existujúce manuálne sledovanie kontaktov a pomôcť prerušiť reťazec prenosu vírusu, čím môžu prispieť k záchrane životov.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Koronavírus: Sieťový priechod na zabezpečenie interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah v rámci EÚ – Otázky a odpovede
Osobitné webové sídlo venované službe sieťového priechodu na zabezpečenie interoperability v rámci EÚ
Videoklip
Informačný prehľad
Infografika
Dokumenty siete eZdravotníctvo
 
Skočiť na hlavné menu