Prvá časť Roadshow Úradu vlády SR sa skončila


Dátum: 16.10.2017

Obrázok k aktualite Prvá časť Roadshow Úradu vlády SR sa skončila
V piatok sa na dvoch stredných školách v Skalici skončila prvá časť súťaže  Roadshow 2017, ktorú pripravil a realizuje Úrad vlády SR pre študentov stredných škôl s cieľom priblížiť mladým ľuďom tematiku podpory eurofondov a inšpirovať ich v príprave konkrétneho projektového zámeru, s ktorým môžu vyhrať zaujímavé ceny tak pre seba, ako aj pre školu, ktorú navštevujú.

Minulý týždeň lektori Úradu vlády SR zavítali do viacerých miest a škôl – v Gelnici, Bardejove, Starej Ľubovni, Levoči,  Námestove, Kysuckom Novom Meste, Dolnom Kubíne, Senici a Skalici.
Prednášok sa zúčastnilo takmer 1000 študentov!

Podujatie pozostávalo z informačného stretnutia a prezentácie, počas ktorej majú študenti možnosť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o operačných programoch. Lektori Úradu vlády SR vysvetlili súťažné zadanie, teda ako vypracovať vlastný a originálny projektový zámer.

Už dnes sa dá konštatovať, že tak študenti, ako aj pedagógovia sa o tematiku eurofondov veľmi živo zaujímajú. V diskusii zaznievali zaujímavé konkrétne nápady študentov, analýza už realizovaných projektov v ich blízkom okolí či regióne. Lektorov milo prekvapila Hotelová akadémia v Brezne, ktorá si pre túto príležitosť pripravila originálny balíček v rámci projektu Erasmus+, originálne otázky kládli aj študenti Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach. Záujem o účasť bola ja na Orave a západnom Slovensku. Roadshow 2017 ukázala, že výber miest, do ktorých boli zahrnuté aj menej rozvinuté regióny, bol správny.
 
Študenti teraz majú možnosť vytvoriť za každú školu maximálne 3 súťažné štvorčlenné družstvá, ktoré budú vypracovávať súťažný projektový zámer. 

Termín jeho odoslania na adresu Úradu vlády SR je 31.december 2017. 

Projekty bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov, ktorá určí umiestnenie na prvých troch miestach. Súťaží sa o zaujímavé a hodnotné ceny – tak pre školy, ako aj pre študentov,  členov víťazných tímov.
 
Pre školy :
1.cena -  tovar podľa potrieb školy v hodnote 10.000,- €
2.cena -  tovar podľa potrieb školy v hodnote  8.000,- €
3.cena -  tovar podľa potrieb školy  v hodnote  6.000,- €
 
Každý člen víťazného tímu získa:
1.cena - Smart Tv 4K Ultra
2.cena - Videokamera 4K
3.cena - Ipad Pro 
 
Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca budúceho roka. 
 
 Kompletné informácie o súťaži, sú uvedené na stránke www.eufondy.sk v časti Novinky: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2017-dolezite-informacie- pre-studentov-a-skoly/
 
Skočiť na hlavné menu