Prtipovodňová chrana v rámci geografickej oblasti "Kolinovce - Hornád".


Dátum: 11.03.2022

Obrázok k aktualite Prtipovodňová chrana v rámci geografickej oblasti "Kolinovce - Hornád".
P1050522 
Krátky popis: Hlavným cieľom bolo riešenie protipovodňovej ochrany v rámci geografickej oblasti "Kolinovce - Hornád". Projekt zabezpečil ochranu 2 obyvateľovom bezprostredne ohrozených povodňami a zabránil povodňovým škodám v hodnote 1 260 000,00 EUR.
Realizáciou projektu sa zvýšila ochrana zdravia a života obyvateľov v chránenom území, pričom sa umožnil jeho územný a hospodársky rozvoj a zároveň došlo k zvýšeniu protipovodňovej ochrany riešenej lokality a k zníženiu povodňových škôd v obci Kolinovce a Krompachy.
 
Prijímateľ:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 320 200,00 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 320 200,00 EUR
Vlastné zdroje:   0 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 05/2019 - 09/2021 (28 mesiacov)
 P1050549
Skočiť na hlavné menu