Projekty programov nadnárodnej spolupráce sú najmä o inováciách a životnom prostredí


Dátum: 11.01.2018

Obrázok k aktualite Projekty programov nadnárodnej spolupráce sú najmä o inováciách a životnom prostredí
Programy nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe a Interreg Dunajský nadnárodný program ponúkajú širokej skupine prijímateľov ďalšiu možnosť, ako ich projektmi zlepšiť život občanov v našej krajine. „Svojím zameraním na inovácie, nápady, vzdelanie, ale aj kvalitu životného prostredia, a to nielen v prírode, ale aj v mestách a obciach, môžu programy znamenať veľkú podporu najmä pre mladých ľudí, ktorí chcú uplatniť svoje nápady v praxi,“ povedal riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško počas včerajšieho stretnutia  s realizátormi projektov z celého Slovenska.  
 
Na seminári sa prijímateľom ponúklo aj množstvo informácií, ktoré pomôžu pri bezproblémovom čerpaní prostriedkov z ERDF. Príkladom je úspešný projekt, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Ide o projekt FabLabNet, ktorý priniesol koncept kreatívnych dielní existujúcim aj budúcim inovátorom v rámci strednej Európy, a možnosť prepájať tieto dielne či laboratóriá na medzinárodnej úrovni.  „Dielne môže využívať široká verejnosť, najlepšie skúsenosti máme so študentmi,“ povedal Jozef Vaško z detašovaného pracoviska CVTI SR, Fablab, a dodal:  „Som rád, že sme mohli ukázať ich šikovnosť, pretože aj vďaka prístupu k našej dielni mohli chlapci vyvinúť futbalových robotických hráčov, s ktorými sa zúčastnili Majstrovstiev sveta v robotickom futbale v Nemecku a Japonsku, a každoročne vyvíjajú nový model robotov.“
 
Špecifikom projektov podporených v rámci nadnárodných programov je skutočnosť, že sa realizujú aj v zahraničí – každý projekt má hneď niekoľko partnerov, spravidla ich je 8 až 10. Nachádzajú sa medzi nimi odborné, štátne, akademické inštitúcie, ale aj firmy či podnikateľské subjekty.
 
V Slovenskej republike je v rámci nadnárodných programov realizovaných už 68 projektov, v ktorých je  zapojených celkom 98 slovenských partnerov. V rámci Central Europe je aktuálna a otvorená v poradí už tretia výzva –  záujemcovia môžu podávať projekty do 25.januára 2018. Finančná alokácia tvorí sumu približne 60 miliónov eur z ERDF a podpora bude nasmerovaná napríklad na  vypracovanie stratégií, ktoré podporujú zmierňovanie klimatických zmien, zvýšenie využívania potenciálu obnoviteľnej energie, na vypracovanie a implementáciu trvalo udržateľného riadenia chránených, alebo environmentálne vzácnych oblastí a pod. Zaujímavými oblasťami podpory budú aj stratégie či nástroje na zlepšenie riadenia a kvality životného prostredia (ovzdušie, voda, odpad, pôda, klíma), sociálne inovácie s podporou sociálneho podnikania a integrácie znevýhodnených skupín do spoločnosti a na trh práce, ale aj prepojenie trvalo udržateľnej osobnej dopravy najmä v okrajových oblastiach so sieťou TEN-T a ďalšími dopravnými uzlami, ako aj vývoj koncepcií či testovanie  pilotného využitia pre inteligentnú regionálnu mobilitu (multimodálne cestovné lístky, IKT nástroje, trasy na požiadanie a pod.). Kompletné tematické zameranie tretej výzvy je podrobne uvedené na stránke www.centraleurope.vlada.gov.sk.

Skočiť na hlavné menu