Projekty Európskej územnej spolupráce môžu pomôcť rozvoju aj najmenej rozvinutým okresom na Slovensku


Dátum: 18.05.2018

Obrázok k aktualite Projekty Európskej územnej spolupráce môžu pomôcť rozvoju aj najmenej rozvinutým okresom na Slovensku
Projekty Európskej územnej spolupráce (EUS) môžu pomôcť rozvoju aj najmenej rozvinutým okresom (NRO) na Slovensku. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško.
       Ide o projekty v prihraničných oblastiach v programoch cezhraničnej spolupráce. „Investície sú zamerané na prepojenie infraštruktúry, spoluprácu v oblasti vzdelávania či ochrany prírodných a kultúrnych pamiatok," spresnil Blaško.
       Ako konkrétne príklady uviedol programy Interreg Poľsko – Slovensko (zapájajú sa napríklad okresy Kežmarok, Bardejov a Svidník), Interreg SR – Maďarsko (môžu sa zapojiť okresy Revúca, Rimavská Sobota, Košice-okolie, Trebišov) a ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina (môžu sa zapojiť okresy ako Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Svidník).
       Blaško doplnil, že v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) sa vyhlasujú výzvy, ktoré v kritériách na podávanie projektov zohľadňujú, či miesto realizácie projektu je v NRO, a tieto okresy sú zvýhodnené. "Podobne by sa v budúcnosti mohlo pristúpiť aj v rámci podpory z EÚS, napríklad zavedením pridelenia vyššieho bodového hodnotenia žiadostiam, ktoré sa budú týkať rozvoja NRO, vytvoriť mechanizmus vyššieho spolufinancovania takýchto projektov zo štátneho rozpočtu a znížiť spolufinancovanie zo strany prijímateľa podpory," priblížil Blaško.
       Podľa neho však treba zintenzívniť informovanosť o možnostiach podpory z EÚS priamo v týchto okresoch i prenášať do týchto regiónov príklady dobrej praxe.

Zdroj : TASR
Skočiť na hlavné menu