Projekt Šanca na návrat pomáha odsúdeným vrátiť sa späť do normálneho života


Dátum: 24.05.2022

Obrázok k aktualite Projekt Šanca na návrat pomáha odsúdeným vrátiť sa späť do normálneho života
V desiatich slovenských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody sa od roku 2018 realizuje projekt s názvom Šanca na návrat. Jeho cieľom je pomôcť odsúdeným vrátiť sa do bežného života, uplatniť sa na trhu práce a minimalizovať riziko, že budú opäť páchať trestnú činnosť.

Projekt v hodnote viac ako 11,3 milióna eur je hradený z fondov Európskej únie a bude trvať ešte rok.
"Neskôr by sa mal stať trvalou súčasťou štátneho rozpočtu, pretože bez toho, aby sme investovali prostriedky do ústavov na výkon trestu, sa nepohneme ďalej. Toto je o investíciách do personálnych kapacít, aby sme odsúdeným pomohli lepšie sa začleniť do spoločnosti," uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková počas návštevy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Nitre-Chrenovej.

Projekt sa realizuje v spolupráci s ministerstvom práce a s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Doteraz sa doň zapojilo 2511 osôb. Odsúdeným, ktorí sa vracajú z výkonu trestu na slobodu, pomáhajú špecialisti, ktorí sa ich snažia interaktívnou a zážitkovou formou pripraviť na rôzne situácie, ktoré ich na slobode čakajú.

V rámci takzvaných výstupných oddielov je pre nich pripravených sedem základných modulov. "Ide napríklad o finančnú gramotnosť, právne aspekty, sebapoznanie, ale aj pomoc pri zvládaní závislostí a podobne. Riešime s nimi napríklad to, ako spraviť finančný rozpočet, realizuje sa simulácia pracovného pohovoru, písanie životopisu. Tie prvky ich majú pripraviť na to, čo ich čaká vonku a aby vedeli riadne fungovať na slobode," vysvetlil projektový manažér Jakub Ľorko.

Pre ľudí, ktorí sa vracajú z výkonu trestu na slobodu, je podľa ministerky spravodlivosti mimoriadne dôležité, aby ešte pre prepustením mali kontakt s vonkajším svetom a pripravili sa na ďalší život. "Spravodlivý trest má viesť k tomu, aby sme odsúdeným dali šancu na nový život. Náš prístup k väzenstvu a odsúdeným bol doteraz spojený s potrebou oddeliť ľudí, ktorí spáchali trestné činy, od ostatnej spoločnosti. Vôbec sa tu nemyslelo na to, že tí ľudia sa vrátia späť," skonštatovala Kolíková.

Štyri roky trvajúci projekt sa zatiaľ ešte len bude detailne vyhodnocovať. Podľa Ľorka však už teraz vidno, že sa darí znižovať recidívu a zvyšovať uplatnenie na trhu práce. "Ukazuje sa, že najväčší vplyv má tento projekt na vysokorizikových odsúdených, ktorí sa podľa predbežný výsledkov vracajú do väzníc menej," doplnil Ľorko.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu