Projekt programu spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko má jedinečnú možnosť získať ocenenie RegioStars Awards 2018


Dátum: 09.07.2018

Obrázok k aktualite Projekt programu spolupráce Interreg V-A  Poľsko - Slovensko má jedinečnú možnosť získať ocenenie RegioStars Awards 2018
Ocenenie RegioStars vyzdvihuje osvedčené postupy v oblasti regionálneho rozvoja a oceňuje originálne a inovatívne projekty, ktoré sú atraktívne a inšpiratívne pre ostatné regióny. Jedným z takých sa stal aj projekt Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia. Projekt má navyše možnosť získať ocenenie verejnosti. Do hlasovania sa môžete zapojiť aj vy!
 

Projekt je priekopníckou myšlienkou v oblasti ochrany a sprístupnenia rašelinísk. Hlavnou myšlienkou  je šírenie osvety o cezhraničných oblastiach rašelinísk, ktoré sú cennou súčasťou regiónov Podhalia a Oravy. Multimediálne prírodovedné múzum a expozícia budú otvorené v dvoch historických budovách – v pôvodnej poliklinike v Chocholove a v budove objektu tzv. fary na hlavnom nádvorí Oravského hradu. Ich účelom bude ochrana, prezentácia a sprístupnenie tohto unikátneho cezhraničného prírodného dedičstva turistom a obyvateľom týchto lokalít. Interaktívne a audiovizuálne expozície venované rašeliniskám poľsko-slovenského pohraničia budú využívať moderné formy ako napríklad multimediálnu mapu rašelinísk, výklad s rašelinou, stanovisko s mikroskopmi určené na rôzne experimenty, simulátor, veľké modely napr. zákonom chránenej rosičky, prezentáciu filmu o rašeliniskách. Obec Čierny Dunajec navyše plánuje výstavbu a turistické značenie dvoch častí turisticko-cyklistických chodníkov v dĺžke 3,68 km aj s infraštruktúrou, ktoré budú súčasťou už existujúcej cezhraničnej historicko-kultúrno-prírodovednej cyklistickej trasy okolo Tatier. Týmto spôsobom sa prepojí prírodovedné múzeum v Chocholove s oblasťou oravsko-novotargských rašelinísk.
Súťaž RegioStars odmeňuje najlepšie projekty kohéznej politiky v piatich kategóriách: dosiahnutie priemyselnej transformácie; podpora nízkouhlíkového životného štýlu; zlepšenie a sprístupnenie verejných služieb; riešenie otázky migrácie z dlhodobého hľadiska a zachovanie kultúrneho dedičstva EÚ.

Projekt programu Interreg V-A PL-SK súťaží v kategórií č. 5 – Investovanie do kultúrneho dedičstva. Hlasovať sa zaň dá na priloženom linku: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/finalists_2018/cat5_fin3

Skočiť na hlavné menu