Projekt Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj vstupuje do svojej záverečnej fázy


Dátum: 13.09.2022

Obrázok k aktualite Projekt Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj vstupuje do svojej záverečnej fázy
Projekt Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj vstupuje do svojej záverečnej fázy. Župa realizuje projekt od mája roku 2020 s cieľom zefektívniť a skvalitniť svoje riadenie a výkon kompetencií. Aktivita je podporená z Operačného programu Efektívna verejná správa. Informovala o tom Eva Lacová z oddelenia komunikácie ŽSK.

Projektové aktivity prebiehajúce počas vyše dvoch rokov sa dotkli viacerých oblastí. Župa a jej inštitúcie si tak prešli mnohými organizačnými a štrukturálnymi zmenami, ich hlavným mottom sa okrem účinnosti stalo predovšetkým efektívne využitie verejných zdrojov. „Snažili sme sa zodpovedať si otázku, ako za menej peňazí poskytnúť občanovi kvalitnejšiu službu rýchlejšie a lepšie ako doposiaľ. Reformy sú vyústením rozsiahlych analýz, ktoré nám jasne ukázali slabé aj silné miesta v riadení. Občan a jeho potreby bol prvoradým cieľom,“ uviedla projektová manažérka Jana Kavcová.

Z hľadiska úspory verejných financií je najdôležitejšou zmenou prechod župných zariadení z rozpočtových na príspevkové, ktorý sa uskutočnil v januári 2021. Posun v zmene formy hospodárenia ich motivuje k viaczdrojovému financovaniu, a to napríklad z vlastných aktivít, podnikateľskej činnosti alebo z fondov Európskej únie na financovanie rozvojových projektov. Vďaka väčšej finančnej slobode krajské organizácie získajú možnosť nielen kumulovať zdroje na svoju bežnú prevádzku, ale predovšetkým rozvíjať a zlepšovať poskytované služby.

Projekt sa sústredil aj na energetický manažment, ktorý je v súčasnosti náročnou témou pre všetky samosprávy. „Župa spravuje viac než 800 budov, ktorých ročná energetická bilancia je takmer 110-tisíc MWh. Dôsledným zmapovaním svojho majetku vieme okamžite identifikovať, kde došlo k poruche, či určiť poradie investičných priorít,“ vysvetlil energetický špecialista ŽSK Tomáš Nemec. V rámci projektu tiež vznikli rozvojové a strategické dokumenty v oblasti kultúry a sociálnych služieb. Tie prakticky zadefinovali potrebné kroky k udržateľnosti a atraktivite služieb a vyčíslili ich finančný rozsah, čo župe pomôže efektívne rozplánovať ich realizáciu. V rámci projektu župa získala certifikáciu aj CSS Straník a odboru sociálnych služieb podľa medzinárodnej normy manažérstva kvality EN ISO 9001. V praxi táto zmena znamená, že občan presne vie, aký rozsah a kvalitu služby má očakávať a zamestnanci majú určené presné postupy, ako ju poskytovať.

Veľkou témou projektu sa stalo vzdelávanie zamestnancov. V rámci projektových aktivít bolo preškolených viac než 500 interných zamestnancov, ako aj pracovníkov organizácií, mnohí absolvovali niekoľko školení. Jednotlivé bloky vzdelávania sa venovali rizikovým skupinám pracovníkov do 25 a nad 50 rokov, zamerali sa však napríklad aj na digitálne a mäkké zručnosti, ako aj na vysvetlenie zmien, ktoré projekt zaviedol.

Reforma verejnej správy je jednou z priorít Európskej únie. Na tento účel vyčlenila na programové obdobie 2014 – 2020 z Európskeho sociálneho fondu pre celé Slovensko sumu 355 miliónov eur. Do výzvy sa zapojili všetky kraje, žilinská župa získala podporu vo výške viac ako 2,3 milióna eur.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu