Projekt Integrovaný systém ÚVZ má zlepšiť kontroly aj informovanosť občanov


Dátum: 19.11.2018

Obrázok k aktualite Projekt Integrovaný systém ÚVZ má zlepšiť kontroly aj informovanosť občanov
Hygienické kontroly kúpalísk, hotelov, reštaurácií, školských jedální či iných prevádzok, ktoré vykonávajú úrady verejného zdravotníctva, by mali byť menej byrokratické a zároveň transparentné, efektívne a rýchlejšie. Zabezpečiť to má národný projekt Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva. Z eurofondov je naň vyčlenených 17.982.240 eur. Výzvu má zverejniť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Dátum uzávierky je 18. februára 2019.

 "Dôjde k elektronizácii procesov a verejnosť bude mať aktuálny prístup k širokému spektru informácií - napríklad o kvalite pitnej vody, vody určenej na kúpanie, stave detských ihrísk, epidemiologickej situácii, nevyhovujúcich kozmetických výrobkoch, o výskyte radónu, radiačnej situácii a o ďalších ohrozeniach verejného zdravia," uvádza odbor komunikácie a protokolu úradu. Údaje budú zverejňované priebežne, bez oneskorenia a vo forme open data.

Kontrolóri si zároveň budú sami vyhľadávať údaje, takže podnikatelia ich nebudú musieť znova predkladať. Hygienici sa tak napríklad pri výkone štátneho zdravotného dozoru pripoja cez svoje notebooky na informačné systémy verejnej správy, cez ktoré budú mať prístup k existujúcim údajom a v minulosti predloženým dokumentom. Má zároveň priniesť aj zníženie poplatkov za žiadosti o zriadenie prevádzky, predkladať sa budú len elektronicky. Projektom sa majú tiež ušetriť peniaze zo štátneho rozpočtu SR.

Elektronizácia a automatizácia procesov sa dotkne viac ako 180 odborných pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva SR, 1600 pracovníkov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Odboru verejného zdravotníctva skríningu a prevencie Ministerstva zdravotníctva SR a Národného centra zdravotníckych informácií. Projekt bude mať vplyv aj na Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenskú agentúru životného prostredia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR či Ministerstvo vnútra SR.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu