Projekt digitalizácie školstva naberá reálne kontúry    


Dátum: 09.01.2023

Obrázok k aktualite Projekt digitalizácie školstva naberá reálne kontúry    
Proces verejného obstarávania technológií určený pre školy je rozbehnutý a v najbližších týždňoch bude digitálne vybavenie dodávané do škôl. V pondelok o tom TASR informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa dočasne povereného ministra školstva Jána Horeckého projekt digitalizácie školstva tak naberá reálne kontúry.

Verejné obstarávanie sa realizuje v niekoľkých kolách na základe konkrétnych požiadaviek od pedagogických a odborných zamestnancov a riaditeľov škôl, čím sa reflektujú reálne potreby v školstve. Cieľom národného projektu edIT 1 a 2 je zlepšiť technologické vybavenie škôl na úroveň spĺňajúcu európske štandardy pre zabezpečenie kvalitného dištančného vzdelávania, ako i vylepšenie prezenčnej formy vzdelávania žiakov.

"Nákup technológií prebieha formou dynamického nákupného systému v niekoľkých vlnách. Technológie sú obstarávané na základe vyhodnoteného auditu digitálnych technológií a jednotlivých ucelených požiadaviek učiteľov za školu z predobjednávok (dotazníka) realizovaných v rámci národného projektu edIT," uviedol rezort školstva. Vzhľadom na rozsah plánovanej investície ministerstvo školstva procesy nastavilo pre čo najväčší počet uchádzačov, aby bol proces obstarávania transparentný a nediskriminačný.

"Všetko sa stihne tak, ako bolo naplánované s tým, že sme viac času venovali príprave, aby potom nákup a dodávky boli hladké a plynulé. Posledná dodávka bude doručená v júni. Dávali sme tiež pozor, aby dodávatelia mali potrebné kapacity," vysvetlil Horecký. Ako dodal, preto obstarávajú dynamickým nákupným systémom, po častiach. "Zároveň aktualizujeme objednávky, lebo aj situácia sa na školách mení, aby sme dodali presne to, čo školy chcú a čo potrebujú za najlepšiu možnú cenu v najlepšej možnej kvalite," povedal Horecký.

Ministerstvo školstva naďalej zbiera informácie z dotazníka pre učiteľov, prijíma a spracováva nové predobjednávky od škôl a priebežne ich rozdeľuje do jednotlivých kôl verejného obstarávania. Doteraz rezort dostal 1045 predobjednávok digitálneho vybavenia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu