Projekt Centrum excelentnosti LignoSilva naberá po štyroch rokoch reálne kontúry


Dátum: 24.04.2021

Obrázok k aktualite Projekt Centrum excelentnosti LignoSilva naberá po štyroch rokoch reálne kontúry
Projekt Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene s názvom Centrum excelentnosti LignoSilva napreduje a po štyroch rokoch začína naberať reálne kontúry. V rámci postupu sa v piatok (23. 4.) v priestoroch Výskumnej stanice Juh v Gabčíkove uskutočnil kontrolný deň projektu, informovala o tom referentka komunikácie a marketingu NLC Ivana Šarinová.


Na kontrolnom dni sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a NLC i zástupcovia ďalších partnerov, ktorí na projekte podporenom Výskumnou agentúrou z operačného programu Integrovaná infraštruktúra v sume 10 miliónov eur participujú. Na stretnutí boli prezentované ciele projektu, jeho genéza, prínos a prehľad obstarávanej infraštruktúry.

Kontrolný deň priniesol aj predstavenie pilotnej výskumno-demonštračnej linky na výskum papiera a pilotnej linky s 3D CT skenerom na výskum detekcie vnútorných chýb dreva a optimalizáciu výťaže, ktoré predstavujú kľúčové infraštruktúry tohto projektu. Uskutočnila sa i diskusia o postupe implementácie projektu, v rámci ktorej boli identifikované prednosti a slabiny a navrhnuté opatrenia s cieľom dosiahnuť čo najvplyvnejšiu realizáciu projektu.


 NLC buduje medzinárodné Centrum excelentnosti LignoSilva od roku 2017. V rokoch 2019 a 2020 bolo obstaraných 20 položiek projektu, medzi nimi predprojektové a projektové dokumentácie, 3D CT skener s príslušenstvom, pracovné stanice a IKT pre geopriestorové laboratórium či zariadenia do laboratória Lesníckej ochranárskej služby.

Projekt má priniesť vytvorenie modelových a prototypových pracovísk a kľúčových technologických celkov na výskumné a demonštračné účely v oblasti produkcie dreva, detekcie kvality dreva a energetického a celulózo-papierenského spracovania dreva. Výstupom projektu bude aj vytvorenie údajovej a poznatkovej bázy potrebnej na transformáciu lesnícko-drevárskeho komplexu smerom k biohospodárstvu, obehovej ekonomike a znalostnej ekonomike.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu