Programové vyhlásenie vlády je schválené, prioritami R. Rašiho je partnerstvo so samosprávami, menej byrokracie v eurofondoch, fungujúce digitálne služby štátu či boj s digitálnou chudobou


Dátum: 13.11.2023

Obrázok k aktualite Programové vyhlásenie vlády je schválené, prioritami R. Rašiho je partnerstvo so samosprávami, menej byrokracie v eurofondoch, fungujúce digitálne služby štátu či boj s digitálnou chudobou
Vláda SR dnes schválila svoje programové vyhlásenie. Prioritami ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho na najbližšie štyri roky budú najmä silné samosprávy, zjednodušenie čerpania eurofondov či príprava a presadenie nového zákona o verejnom obstarávaní. V oblasti informatizácie to bude predovšetkým rozvoj digitalizácie životných situácií a zjednodušenie digitálnych služieb štátu, ale aj boj proti digitálnej chudobe.

„Do programového vyhlásenia vlády sa nám podarilo dostať také priority, vďaka ktorým môžeme budovať úspešné a sebavedomé Slovensko, ktoré má silné regióny a samosprávy, rozvinuté prihraničné regióny, digitálne gramotné obyvateľstvo a digitálne služby štátu na úrovni 21. storočia,“ vyhlásil minister Richard Raši.

Medzi priority vlády v oblasti eurofondov patrí výrazné zjednodušenie ich čerpania a odbúranie byrokracie na minimum. „Pripravíme nový zákon o verejnom obstarávaní, vďaka ktorému sa odstráni tzv. goldplating – to znamená, že slovenská legislatíva už nepôjde nad rámec toho, čo požaduje Európska únia. Zefektívni sa tým čerpanie eurofondov a čo je podstatné, projekty žiadateľov už neostanú len na papieri, ako sa to často stávalo doteraz, ale naozaj sa dočkajú realizácie,“ dodal Raši.

Hlavnou vládnou prioritou v oblasti regionálneho rozvoja bude silný partnerský prístup k samosprávam. „To znamená permanentný dialóg, žiadne rozhodnutia bez diskusie a žiadne povinnosti bez peňazí,“ zdôraznil minister.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) pripraví mapu verejných investícií, vďaka ktorej bude možné identifikovať, do akých oblastí v jednotlivých regiónoch je potrebné investovať.

Vláda si dala za úlohu riešiť tiež problémy slovenských regiónov so základnou infraštruktúrou. Vznikne preto Národný plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií a do legislatívy sa dostane definícia vidieka a dostupnosť potravín na vidieku ako služby vo verejnom záujme, čo prispeje k lepšej kvalite života ľudí na vidieku.

Samosprávam by mal pomôcť aj vznik Agentúry pre správu štátneho prebytočného majetku. „Vďaka tejto agentúre a zmene legislatívy bude možné previesť nepotrebné štátne budovy samosprávam na verejnoprospešné účely,“ vysvetlil Raši.

V oblasti regionálneho rozvoja a modernizácie samospráv plánuje vláda presadiť zriadenie Centier zdieľaných služieb pre spoločný výkon agendy samospráv a zaviesť podporné mechanizmy na systematickú podporu spolupráce medzi obcami, vrátane rozvoja Smart agendy.

Dôležitý bude aj rozvoj prihraničných oblastí Slovenska. „Prihraničné regióny nie sú žiadnou perifériou, ale, naopak, vstupnou bránou na Slovensko. Preto sa vláda zaviazala venovať im oveľa väčšiu pozornosť a podporovať ich rozvojové zámery,“ povedal Raši.

Podstatnou súčasťou programového vyhlásenia vlády sú priority v oblasti informatizácie. Tými sú predovšetkým rozvoj digitalizácie životných situácií, zjednodušenie digitálnych služieb štátu, mobilné ID, ale tiež boj s digitálnou chudobou a odstraňovanie digitálnej priepasti. 

„Čakajú nás veľmi náročné úlohy – dobehnúť, alebo sa aspoň čo najviac priblížiť k vyspelým krajinám, kde fungujú digitálne služby státu na vysokej úrovni a občan sa na ne môže spoľahnúť, a na druhej strane riešiť digitálnu chudobu, ktorou je stále zasiahnutá podstatná časť obyvateľov Slovenska,“ zdôraznil minister informatizácie s tým, že prioritou vlády bude aj rozšírenie pevného širokopásmového pripojenia do všetkých základných a stredných škôl na úroveň 1Gbit/s, podpora projektov rozšírenia pokrytia hlavných cestných a železničných koridorov mobilným širokopásmovým pripojením. V boji s digitálnou chudobou tiež pomôžu poukazy na preplatenie internetových služieb. Vláda si dala za úlohu tiež podporovať vzdelávanie IT špecialistov a verejnosti.

Skočiť na hlavné menu