Program INTERACT III 2014-2020 vyčerpal eurofondy bez korekcií


Dátum: 12.04.2018

Obrázok k aktualite Program INTERACT III 2014-2020 vyčerpal eurofondy bez korekcií
Program spolupráce INTERACT III 2014-2020, ktorý poskytuje odborné poradenstvo pri riadení eurofondov pre medzinárodnú spoluprácu po celej Európe a ktorého riadiacim orgánom je Bratislavský samosprávny kraj (BSK), vyčerpal prostriedky vyčlenené Európskou komisiou a nebude musieť vracať žiadne financie do spoločného rozpočtu EÚ. "V súčasnosti je tak jediným programom s riadiacim orgánom v SR, ktorý si splnil svoj míľnik už aj na rok 2019," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.

INTERACT pôsobí v oblasti územnej spolupráce, jeho špecifikom je, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň). Za úlohu má zvyšovať kvalitu riadenia programov napríklad aj zavádzaním inovatívnych nástrojov. "Jedným z veľmi dôležitých nástrojov, ktoré INTERACT vyvinul, je elektronický monitorovací systém eMS, ktorý používa zdarma viac ako 35 programov v celej Európskej únii a vďaka jeho existencii sa podarilo ušetriť odhadom 15 miliónov eur," pripomenula Forman.

Ďalšou z úloh INTERACTu je poskytovanie poradenstva pri konkrétnych otázkach a problémoch, s ktorými sa stretávajú programy územnej spolupráce po celej Európe pri svojej implementácii. INTERACT je aktívny aj pri príprave nového programového obdobia. "Spoločne s cezhraničnými, nadnárodnými a interregionálnymi programami pripravil dokument s legislatívnymi návrhmi na zlepšenie fungovania programov v budúcnosti," informovala hovorkyňa BSK.

Program spolupráce INTERACT III 2014-2020 bol dezignovaný v máji 2017 ako prvý spomedzi všetkých programov spolupráce, ktoré majú riadiaci orgán na území Slovenskej republiky. V novembri 2017 bol uzatvorený jeho predchodca z programového obdobia 2007-2013, prvý zo všetkých programov v SR.

Zdroj : TASR

Skočiť na hlavné menu