Program Central Europe otvára oddnes novú, v poradí už 4. výzvu na realizáciu projektov


Dátum: 04.03.2019

Obrázok k aktualite Program Central Europe otvára oddnes novú, v poradí už 4. výzvu na realizáciu projektov
Aktuálna výzva v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE bude iná než tie predchádzajúce - nielen že sa zjednoduší administrácia projektu pred jeho schválením, ale dôraz sa bude klásť aj na kontinuitu s už realizovanými projektmi v rámci programu, ako aj na spoluprácu mimo komunity INTERREG. Členovia monitorovacieho výboru programu sú presvedčení, že práve takáto spolupráca je kľúčová pre dosahovanie ešte lepších výsledkov.

Organizácie, ktoré budú mať záujem sa zapojiť,  budú mať čas odo dnes, pondelok 4. marca do 5. júla 2019 na budovanie nadnárodných partnerstiev a plánovanie konkrétnych činností. Žiadosti v zaslané v zjednodušenom formáte budú posúdené a vyhodnotené do konca roka. Projekty by sa mali začať realizovať začiatkom roka 2020.
 Výzva je otvorená  nápadom v 7 vybraných témach:
1.       Priemysel 4.0 / Pokročilá výroba
2.       Energeticky efektívna obnova verejnej budovy v mestách
3.       Prispôsobenie sa zmene klímy a predchádzanie rizikám
4.       Sociálne podnikanie
5.       Nízka uhlíková mobilita a kvalita mestského ovzdušia
6.       Kultúrne dedičstvo a ohrozené budovy
7.       Prístupnosť okrajových a hraničných regiónov k TEN-T a CNC

Návrhy  nových projektov musia vychádzať z výsledkov a výstupov z najmenej troch rôznych projektov spolufinancovaných zo strany programu INTERREG CENTRAL EUROPE a priamo riadených programov EÚ, ako sú programy Horizont 2020, LIFE, Nástroj na prepojenie Európy atď, a rozvíjať ich.

Najmenej dva z týchto projektov musia byť projekty INTERREG CENTRAL EUROPE.  Viac informácií  TU

Skočiť na hlavné menu