Proces negociácií

Východisková pozícia SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020, základný dokument, o ktorý sa bude môcť Slovensko oprieť pri nadchádzajúcich negociačných rokovaniach so zástupcami Európskej komisie a členských štátov EÚ bol prijatý vládou SR dňa19. januára 2018.Skočiť na hlavné menu