Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia V.


Dátum: 28.02.2018

Obrázok k aktualite Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia V.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov. Ide o Príručku pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia V. Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Skočiť na hlavné menu