Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia IV.


Dátum: 12.04.2017

Obrázok k aktualite Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia IV.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov. Ide o Príručku pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia IV. Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.
 


Skočiť na hlavné menu