Príručka pre prijímateľa, verzia 8.


Dátum: 16.02.2018

Obrázok k aktualite Príručka pre prijímateľa, verzia 8.
Zverejnenie aktualizovanej verzie riadiacej dokumentácie ( Príručka pre prijímateľa, verzia 8.0 ) na webovom sídle OP TP http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/

Prirucka_pre_prijimatela_OPTP_v 8_19_02_2018

Skočiť na hlavné menu