Príručka pre prijímateľa verzia 13.0


Dátum: 29.06.2021

Obrázok k aktualite Príručka pre prijímateľa verzia 13.0
Vážení prijímatelia z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020,
 
z pozície Riadiaceho orgánu OP TP si Vás dovoľujeme informovať o aktualizácii Príručky pre prijímateľa verzia, 13.0 z dôvodu aktualizácie prílohy č. 1 (pracovný výkaz), ktorý bol zmenený vo vzťahu k doplneniu údajov pre osoby, ktoré majú s prijímateľom uzatvorený iný pracovnoprávny vzťah (napr. dohodu o vykonaní práce). Príloha č. 1 nadobúda účinnosť od 30. júna 2021. Príručka pre prijímateľa a ostatné prílohy zostali nezmenené.
 
Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa bola zverejnená na webovom sídle OP TP www.optp.vlada.gov.sk v sekcii Dokumenty/Iné Dokumenty.
 
Skočiť na hlavné menu