Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 3.0


Dátum: 11.01.2019

Obrázok k aktualite Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 3.0

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 3.0 zverejnené dňa 11. 1. 2019


Skočiť na hlavné menu