Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 2.0


Dátum: 24.08.2018

Obrázok k aktualite Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 2.0
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu dokument Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 2.0

Skočiť na hlavné menu