Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR, verzia 5.2


Dátum: 11.07.2019

Obrázok k aktualite  Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR, verzia 5.2
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument.

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.2 - zverejnené dňa 11. 07. 2019

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.2_sledovanie zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR


Skočiť na hlavné menu