Príručka pre prijímateľa NFP v rámci dopytovo – orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou, verzia 7.0,


Dátum: 08.12.2022

Obrázok k aktualite Príručka pre prijímateľa NFP v rámci dopytovo – orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou, verzia 7.0,

Na stránke www.opvai.sk bola zverejnená Príručka pre prijímateľa NFP v rámci dopytovo – orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou, verzia 7.0,  vrátane príloh.
Príručka je účinná od 6.12.2022.
ZMENY: Príloha č. 15 je aktualizovaná. Ostatné prílohy ostávajú nezmenené.
https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/prijimatel/dokumenty-prijimatel

Skočiť na hlavné menu