Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP VaI pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.0 - zverejnené dňa 25.02.


Dátum: 25.02.2019

Obrázok k aktualite Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP VaI pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.0 - zverejnené dňa 25.02.
Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP VaI pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.0 -

zverejnené dňa
25.02.
Skočiť na hlavné menu