Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 2.0


Dátum: 20.11.2017

Obrázok k aktualite Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 2.0
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Príručku k oprávnenosti výdavkov pre projekty TP OP VaI pre prijímateľov MH SR a SIEA, verzia 2.0

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 2.0
Skočiť na hlavné menu