Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP II v gescii MH SR_verzia 2.0


Dátum: 21.01.2020

Obrázok k aktualite Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP II v gescii MH SR_verzia 2.0

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP II v gescii MH SR_verzia 2.0 - zverejnené dňa 21. 1. 2020
prirucka_k_ov_np_opii_mhsr_verzia_20


Skočiť na hlavné menu