Príručka k obstarávaniu pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona o verejnom obstarávaní, verzia II.


Dátum: 28.02.2018

Obrázok k aktualite Príručka k obstarávaniu pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona o verejnom obstarávaní, verzia II.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov podpory. Ide o Príručku k obstarávaniu tovarov, stavebných prác alebo služieb pre osoby v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verzia II. Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Skočiť na hlavné menu